Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

zzforum

zzpkm

pkm

pkt

zkm

gd

Wybory Zarządu Powiatowego FZZ w Gdyni

Gdynia, 28 kwietnia 2011 r.

fzzgdynia

Dnia 28 kwietnia 2011r. w siedzibie Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej Cisowa odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Zarządzie Powiatowym FZZ w Gdyni. Na Przewodniczącego ZP FZZ został wybrany Stanisław Taube (Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP) , na wiceprzewodniczącą wybrano Bożenę Bieda (NSZZ Policjantów)
W zebraniu ze strony ZW FZZ uczestniczyli:
 1. Józef Partyka Przewodniczący ZW
 2. Marzena Rapalska członek Prezydium ZW
 3. Marek Bronk członek Prezydium ZW
Nowo wybrany Przewodniczący ZP Stanisław Taube przedstawił projekt Regulaminu Kolegium Przewodniczącego Zarządu Powiatowego FZZ.
Po dyskusji, członkowie Zarządu podjęli decyzję o powołaniu jedenastoosobowego składu Kolegium Przewodniczącego Zarządu Powiatowego FZZ.
Zarząd Powiatowy w Gdyni liczy 25 członków z 14 organizacji wchodzących w skład FZZ:
 1. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa
 3. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni
 4. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej Cisowa
 5. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Publicznych
 6. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
 7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
 8. Ogólnokrajowe Zrzeszenie ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego
 9. NSZZ Solidarność ’80
 10. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP
 11. NSZZ Pracowników Policji
 12. NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 13. NSZZ Policjantów
 14. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 

Posiedzenie Prezydium ZW FZZ woj. pomorskiego

Gdynia, 21 kwietnia 2011 roku

Prezydium FZZ

Dnia 21 kwietnia 2011 r. w siedzibie Grupy LOTOS S.A. zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa pomorskiego.
Podczas posiedzenia Wiceprzewodniczący ZW FZZ Stanisław Taube zapoznał zebranych z tematyką ostatniego zebrania Zarządu Głównego  FZZ, które odbyło się w Rowach.
Prezydium podsumowało dotychczasowy przebieg wyborów w ZP FZZ  w województwie, wyznaczając zadania w tym zakresie na najbliższy miesiąc. Przewodniczący ZP gdańskiego Marek Bronk poinformował obecnych uczestników spotkania o przebiegu wyborów w powiecie gdańskim, które odbyły się 5-go kwietnia.
Ponadto zebrani dyskutowali  nad projektem regulaminu działania Prezydium ZW FZZ, który ma być zaakceptowany na najbliższym posiedzeniu.
Następne spotkanie Prezydium odbędzie się na przełomie maja i czerwca br. na terenie Stoczni Gdańskiej.
 
 

Posiedzenie Prezydium Zarządu MOZ w Gdyni

Gdynia, 12 kwietnia 2011 roku
Zgodnie z nowym Palnem Pracy w dniu 11 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu MOZ w Gdyni. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Stanisław Taube, Wiceprzewodniczący Eugeniusz Czaja, Wiceprzewodniczący Sylwester Chmura, Sekretarz Marek Michalski. Na zaproszenie Przewodniczącego w spotkaniu uczestniczyli również: Bożena Bieda Przewodnicząca Forum ZZ Powiatu Gdyńskiego, Szczepan Kleniewski Przewodniczący ZZPKA w Gdyni. Tematem obrad były sprawy związane z wyborami w strukturach powiatowych Forum ZZ.

Korespondencja z Urzędem Miasta

5 kwietnia 2011 r.
W dniu 10 marca komisja Współdziałania Związków Zawodowych wystąpiła na piśmie z prośbą do Wiceprezydenta Miasta Gdyni Pana Bogusława Stasiaka o wyznaczenie terminu spotkania. Tematem spotkania miało być kształtowanie zasad wzrostu wynagrodzeń w spółkach komunikacyjnych w Gdyni i w ZKM. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pana Wiceprezydenta.

pismo do UM

Pismo do Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka.

pismo z UM

Odpowiedź Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka

 

Posiedzenie MOZ

1
W poniedziałek 28 marca w siedzibie spółki PKT, o godzinie 8.30 odbyło się posiedzenie Zarządu MOZ w Gdyni. Głównym tematem było przyjęcie materiałów na posiedzenie Delegatów MOZ.
Posiedzenie Delegatów rozpoczęło się o godzinie 11. Uczestniczyło w nim 35 delegatów. W pierwszym punkcie obrad Przewodniczący MOZ Stanisław Taube przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od stycznia 2010 roku do grudnia 2010 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte prawie jednogłośnie. jeden z obecnych Delegatów wstrzymał się od głosu. W sprawozdaniu Przewodniczący, ze szczególną wnikliwością, omówił kwestie związane z funkcjonowaniem Komisji Współdziałania. Podczas składania sprawozdania nie zabrakło kwestii związanych z brakiem aktywności związkowców w działalności związkowej. Na koniec sprawozdania omówione została sprawy, chyba najbardziej interesujące zebranych, związane z tegorocznymi podwyżkami dla pracowników spółek i ZKM. W dniu 15 kwietnia Komisja Współdziałania ma zaplanowane spotkanie w tej sprawie z władzami Miasta.
Kolejnym punktem było przedstawienie i przyjęcie przez Delegatów sprawozdania Komisji Rewizyjnej MOZ. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Wasiak.
Kolejny punkt obrad został poświęcony kwestii funkcjonowania stanicy wędkarskiej w Kielnie.
W trakcie ostatniego punktu obrad przedstawiono funkcjonowanie nowej strony internetowej MOZ, a także poczty e-mail dla członków związku.

2

Po zakończeniu posiedzenia Delegatów odbyło się Prezydium Zarządu, podczas którego przyjęto Plan Pracy.
Posiedzenia Prezydium Zarządu MOZ odbywać się będą w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 8.30 w siedzibie spółki PKM.
Posiedzenia Zarządu MOZ będą się odbywać w ostatni piątek każdego kwartału, o godzinie 8.30 w siedzibie spółki PKT.
28 marca 2011 r.

Posiedzenie MOZ

W dniu 28 marca 2011 roku odbędzie się posiedzenie Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZZPKM w RP w Gdyni. Posiedzenie odbedzie się w siedzibie PKT Sp. z o.o. w Gdyni.
22 marca 2011 r.

dalej >>>strona1 strona 1