Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

zzforum

zzpkm

pkm

pkt

zkm

gd

 

Wybory władz związku

Gdynia, dnia 14 marca 2016 r.

 

Nowe zdjęcia w galerii

Gdynia, 14 marzec 2015 r.

Zapraszamy do oglądania zdjęć ze Sprawozdawczego Posiedzenia Delegatów MOZ w Gdyni.

Posiedzenie Sprawozdawcze MOZ w Gdyni

Gdynia, 22 luty 2014 r.

Nowe zdjęcia w galerii

W naszej galerri są dostepne zdjęcia z ostatniego posiedzenia Zarządu MOZ ZZPKM w RP w Gdyni z 16 grudnia. Zapraszamy.

Posiedzenie Zarządu MOZ w Gdyni

Gdynia, dnia 16 grudnia 2013 r.

W dniu 16 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządów PKM, PKT i ZKM oraz Zarządu MOZ ZZPKM w RP w Gdyni. W posiedzeniu udział wzieli również członkowie Komisji Rewizyjnej.
Tematem spotkania było podsumowanie działalności naszych zakładowych organizacaji związkowych, oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 11 miesięcy br.
Przestwiono plan finansowy na następny rok.
Podczas spotkania Przewodniczący Stanisław Taube wręczył w imieniu Stanisława Szapowała Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZPKM w RP medale ZZPKM w RP następującym osobom:
Zbigniew Kanczkowski
Karol Kaszuba
Krzysztof Przybylski
Maciej Rutkowski
Witold Marciński
Podczas spotkania ustalono wstępnie termin Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Zakładowych / Międzyzakładowej Organizacji Związkowej na 15 lub 22 lutego.

Manifestacja Związkowa

9 listopada 2013 Gdańsk

Gdynia, 15 listopada 2013 r.

Zapraszamy do naszej galerii >.>.>.>.>...
- w dniu dzisiejszym umieściliśmy zdjęcia z manifestacji związkowej, która odbyła się 9 listopada w Gdańsku. W manifestacji wzieli udział członkowie Forum ZZ, OPZZ i Solidarności.

Posiedzenie Zarządu MOZ w Gdyni

Gdynia, 18 kwietnia 2013 r.

               W dniu 18 kwietnia w siedzibie spółki PKT w Gdyni odbyło się posiedzenie Zarządu MOZ ZZPKM w RP w Gdyni. Podczas zebrania omówiono posiedzenie sprawozdawcze delegatów MOZ z zeszłego miesiąca. Następnym tematem była kwestia przygotowywanego spotkania z pracodawcami i władzami Miasta.  Szczegóły dotyczące tego spotkania podamy w terminie późniejszym. Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie zespołu do spraw opracowania regulaminu korzystania ze związkowego autobusu przez organizacje zakładowe. 

Zapraszamy do Galerii >>

Posiedzenie Sprawozdawcze MOZ w Gdyni

Gdynia, 26 marca 2013 r.

Nowe zdjęcia w galerii

Gdynia, 27 marca 2012 r

Dodano w galerii zdjęcia ze Zjazdu Delegatów Okręgu Północnego naszego związku.>>>

Pisma w sprawie podwyżek płac - PKM

Gdynia, 20 marca 2012 r

Pismo do Zarządu PKM SP. z o.o. w Gdyni w sprawie podwyżek płac.

pismo

 
Odpowiedź Zarządu PKM Sp. z o.o.

odp

Nowe zdjęcia w galerii

Gdynia, 19 marca 2012 r

Dodano w galerii zdjęcia z Zebrania Delegatów MOZ z dnia 3 marca 2012 roku.>>>>>> >>>>>>>>

Aktualizacja strony

Gdynia, 18 marca 2012 r

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy na stronie skład Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej zgodnie z ostatnimi wyborami. Zaktualizowano również skład Komisji Rewizyjnej MOZ oraz składy Zarządów organizacji zakładowych PKM, PKT oraz ZKM.

Posiedzenie Zarządu MOZ ZZPKM w RP

Gdynia, 16 marca 2012 r

W dniu 15 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Międzyzakładowej organizacji Związkowej ZZPKM w RP w Gdyni. Podczas zebrania dokonano wyboru władz Zarządu. Wiceprzewodniczącymi zostali Przewodniczący struktur Zakładowych: kol Eugeniusz Czaja PKT i kol. Grzegorz Rzoska ZKM. Na funkcję Sekretarza wybrany został kol. Marek Michalski, a Skarbnikiem kol. Małgorzata Pawłowska. Ponadto podczas zebrania dokonano wyboru Delegatów na Okręg Północny, którymi zostali:
1. Taube Stanisław                (PKM)
2.Pawłowska Małgorzata      (PKM)
3. Weyna Jarosław                 (PKM)
3. Mikołajewski Krzysztof    (PKT)
4. Czaja Eugeniusz                (PKT)
5. Marciński Witold              (PKT)
6. Rzoska Grzegorz               (ZKM)
7. Rutkowski Maciej             (ZKM)
Wybrano również Delegatów na Zjazd Krajowy:
1. Rzoska Grzegorz
2. Czaja Eugeniusz
3. Taube Stanisław
Członkiem Rady Krajowej na następną kadencję został wybrany kol. Stanisław Taube.

Posiedzenie Zarządu ZOZ PKM

Gdynia, 15 marca 2012 r

W dniu dzisiejszym odbyło się, pierwsze po wyborze nowych władz, posiedzenie Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej przy PKM Sp. z o.o. w Gdyni. Podczas zebrania wybrani zostali na funkcję wiceprzewodniczących kol. Kędziora Zdzisław i Krzysztof Przybylski. Sekretarzem na kolejną kadencję został wybrany kol. Zbigniew Kanczkowski, a na Skarbnika kol. Małgorzata Pawłowska. Do reprezentowania ZOZ w strukturze Międzyzakładowej zostali wybrani kol.: Kanczkowski Zbigniew, Kędziora Zdzisław, Pawłowska Małgorzata, Przybylski Krzysztof, Michalski Marek. Powołano również Zespół ds. negocjacji płacowych. Wskład zespołu obok Przewodniczącego Stanisława Taube weszli kol. Wojciech Łobacz i Karol Adamczyk.

Wybory władz

Gdynia, 12 marca 2012 r

13

61

W dniu 3 marca odbyły się w naszych gdyńskich strukturach zebrania Delegatów. Nowe władze zostały wybrane w organizacjach zakładowych PKM i PKT oraz ZKM, a także w organizacji Międzyzakładowej. Przewodniczącym MOZ na kolejną czteroletią kadencję został ponownie wybrany Stanisław Taube. Szczegóły przedstawimy na naszej stronie w najbliższych dniach.

Pisma w sprawie podwyżek płac w spółkach

Gdynia, 15 lipca 2011 r
- Pismo z dnia 7 lipca skierowane do Zarządów Spółek PKM, PKT, PKA oraz ZKM

zz.str1 zz.str2

 

 

- pismo z dnia 13 lipca 2011 r. skierowane do Zarządu Spółki PKM w Gdyni

pkm

- odpowiedź Zarządów Spółek na pismo z dnia 7 lipca 2011 r.

odp

Wybory Zarządu Powiatowego FZZ w Gdyni

Gdynia, 28 kwietnia 2011 r.

fzzgdynia

Dnia 28 kwietnia 2011r. w siedzibie Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej Cisowa odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Zarządzie Powiatowym FZZ w Gdyni. Na Przewodniczącego ZP FZZ został wybrany Stanisław Taube (Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP) , na wiceprzewodniczącą wybrano Bożenę Bieda (NSZZ Policjantów)
W zebraniu ze strony ZW FZZ uczestniczyli:
 1. Józef Partyka Przewodniczący ZW
 2. Marzena Rapalska członek Prezydium ZW
 3. Marek Bronk członek Prezydium ZW
Nowo wybrany Przewodniczący ZP Stanisław Taube przedstawił projekt Regulaminu Kolegium Przewodniczącego Zarządu Powiatowego FZZ.
Po dyskusji, członkowie Zarządu podjęli decyzję o powołaniu jedenastoosobowego składu Kolegium Przewodniczącego Zarządu Powiatowego FZZ.
Zarząd Powiatowy w Gdyni liczy 25 członków z 14 organizacji wchodzących w skład FZZ:
 1. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa
 3. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni
 4. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej Cisowa
 5. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Publicznych
 6. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
 7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
 8. Ogólnokrajowe Zrzeszenie ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego
 9. NSZZ Solidarność ’80
 10. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP
 11. NSZZ Pracowników Policji
 12. NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 13. NSZZ Policjantów
 14. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

dalej >>>strona1 strona 1